Quý khác có thể lựa chọn một trong số những phương pháp thanh toán sau:

Thanh toán khi giao hàng
Thanh toán trực tiếp tại shop: 1471 Ba Tháng Hai, quận 11, TPHCM
Hoặc liên hệ trực tiếp với chúng tôi qua số: 0936 777 554